Bowa

Bowa

Klijentu smo omogućili isticanje svojih kvaliteta i ponude na tržištu ciljanim marketinškim kampanjama. Putem digitalnih kanala smo pospješili online prisutnost i kreirali brand , te samim time privukli nove klijente već renomiranom restoranu u dubrovačkoj regiji. Ponuda i prisutnost restorana je također proširena kreiranjem moderne interaktivne aplikacije koja je omogućila klijentu i korisnicima dosad neiskorišteni te brži pristup samoj usluzi. Uz aplikaciju je kreiran sustav rezervacija sa digitalnim interkativnim sadržajem dostupan u aplikaciji , te na lokaciji preko tablet uređaja.

Date

January 28, 2021

Category

APP SEM